Welkom in onze kassen!

Hier komen de meeste producten vandaan die uiteindelijk op jouw bord in het restaurant belanden. In de zomer komt meer dan de helft van het menu van eigen grond, in de winter zakt dit percentage flink en moeten ook wij meer inkopen.